Penasihat Hukum/ Kuasa Hukum:

1.    Surat  Kuasa (rangkap 3)

2.    KTA/ Kartu Tanda Advokat (rangkap 3)

3.    Berita Acara Sumpah (rangkap 3)

 

Hubungan kerja:

1.    Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

2.    Surat Kuasa dari yang Memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;

3.    Surat Pernyataan/ Keterangan dari atasan ke bawahan (Surat Tugas).

 

Surat Kuasa Insidentil Hubungan Keluarga:

1.    Permohonan yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri; (asli)

2.    Surat Kuasa dari yang memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa; (asli)

3.    Copy KTP & Kartu Keluarga;

4.    Copy Surat Keterangan dari kelurahan yang Menerangkan ada hubungan keluarga

       dari yang Memberi Kuasa  kepada yang diberi Kuasa;

5.    Copy Gugatan/ Permohonan (apabila telah didaftarkan);